Regiunea
Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1
Resurse antropice

 Resursele turistice antropice prezintă un binemeritat interes, cuprinzând monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri şi rezervaţii de arhitectură, monumente şi ansambluri memoriale, aşezări şi vestigii istorice şi culturale de mare preţ. Valoarea deosebită a zestrei patrimoniale este conferită de:


EPISCOPIA RÂMNICULUI care cuprinde un important complex arhitectonic construit în sec.XVII - XIX, în stil bizantin şi în stilul realismului italian, fiind încadrată pe lista monumentelor istorice în grupa valorilor naţionale, reprezentative pentru România.


Salba de mănăstiri şi biserici din judeţul Vâlcea construite de voievozii munteni alcătuiesc un serios motiv de mândrie "locală", de un excepţional interes naţional şi internaţional. Mărturie sunt cele 13 mănăstiri, 272 biserici şi 22 schituri - zestre patrimonială de valoare impresionantă care situează judeţul Vâlcea pe locul al II -lea în ţară în privinţa aşezămintelor monahale.


Componentele arheologice - situri, monumente şi rezervaţii arheologice. În categoria acestora putem aminti cetatea dacică de la Buridava şi Castrul Roman de la Arutela, situat pe celebra "Cale a lui Traian", Castrul Roman "La Canton"- situat în comuna Dăeşti şi Castrul de la Titeşti-Perişani, acestea datând din primele secole ale mileniului I 


Monumente şi ansambluri memoriale: Casa Memorială Anton Pann, Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial, Crucea Mişeilor, Monumentul Domnitorului Barbu Ştirbei, Statuia lui Mircea cel Bătrân, toate din Râmnicu Vâlcea, Monumentul Eteriştilor şi Pandurilor din Drăgăşani, Monumentul Eroilor din Brezoi etc.


Monumente, ansambluri şi rezervaţii de arhitectură: zone istorice urbane în localităţile Râmnicu Vâlcea, Horezu, Călimăneşti, Bălceşti, Costeşti, Vaideeni, iar satul Milostea din comuna Slătioara în întregime.


Elemente etnografice şi de artă populară, respectiv monumente, muzee în aer liber: Muzeul Satului de la Bujoreni, Culele Măldăreşti , şi de splendida arhitectură de cult, reprezentativă pentru evul mediu românesc.


O altă resursă turistică antropică de importanţă deosebită o constituie muzeele, amenajate în 16 unităţi de profil în întregul judeţ. Cel mai valoros tezaur muzeistic este de găsit, fireşte, la Muzeul Judeţean de Istorie din municipiul Râmnicu Vâlcea.


Un real interes îl reprezintă şi celelalte unităţi muzeale: Memorialul "Nicolae Bălcescu" din comuna care poartă numele ilustrului cărturar şi revoluţionar de la 1848, Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea, Complexul Muzeal "Gheorghe Magheru" de la Troianu, Casa Memorială "Anton Pann", Colecţia de arheologie Bujoreni, Colecţia "Inăteşti", toate în Râmnicu Vâlcea, Muzeul de arheologie şi artă bisericească "Gheorghe Petre" – Govora, Muzeul Viei şi Vinului şi Expoziţia "Gib I.Mihăescu" din Drăgăşani, Complexul Muzeistic Măldăreşti, Colectia de artă populară etnografică din Bujoreni, Colecţia "Gh.D.Anghel" şi Peştera Liliecilor- Bistriţa, din comuna Costeşti, Colectia Etnografică din Irimesti, Expoziţia de arheologie de la Ocnele Mari.

 

© turism Prundeni 2012   Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro