Regiunea
Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1
Resurse turistice

In Comuna Prundeni se poate practica * TURISM MONAHAL

Biserica Barbuceni cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" si "Sfantul Nicolae", monument istoric

Biserică parohială din satul Bărbuceni a fost ridicată în 1815 de Barbu Caragic, pe locul alteia mai vechi despre care nu exista date. Ca plan, are aspect de navă, alcătuită din pridvor deschis, naos fără abside, altar şi două turle, cea de pe pronaos având şi funcţia de clopotniţă.

Biserica Prundeni cu hramul Sfanta Treime, Sf. Arhangheli Mihail si Gavril si Sf. Nicolae
Biserica parohială cu hramul Sfânta Treime din satul Prundeni a fost clădită între 1842-1845. Cel care s-a nevoit să o înalţe, Dumitru Stoenescu, a înlocuit un alt edificiu, din secolul anterior, consemnat de generalul von Bauer în memoriile sale. Forma este de cruce greacă, cu două turle pe naos şi pronaos şi acoperiş din tablă. În exterior remarcăm brâul rotund ce aminteşte de monumentele din epoca lui Constantin Brâncoveanu.

Biserica Bereni Calina cu hramul Sf. Nicolae
Despre parohia Bereni, documentele vorbesc din secolul al XVI-lea, când apare satul, cu preot şi biserică. Edificiul avea hramul Sfântul Nicolae, iar preotul se numea Vlad şi era fiul duhovnicului Matei. Ruinându-se, în perioada 1821-1822, Nicolae Stoichină, Matei Nedelcu şi alţi credincioşi au ridicat o biserică de lemn, care va fi renovată între anii 1863-1865. În 1877 era preot Dinică Bereanu, consemnat în Statistica eclesiastică a Eparhiei Râmnicului Noul Severin. Mai târziu, pe locul celei vechi de lemn, între 1910-1914 a fost ridicată din zid o clădire, de dimensiuni medii, sub formă de cruce, cu două turle peste naos şi pronaos.

Biserica Prundeni cu hramul Sf. Nicolae
În satul Prundeni se află biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae, construită între 1811-1815 de jupanii Antonie medelnicerul şi Caluda Constantinovici din Craiova. Arhitectonic, se încadrează în rândul edificiilor în plan de corabie, cu pridvor deschis.

Biserica Zavideni cu hramul Sf. Arhangheli Mihail si Gavril
Pe dreaptă râului Olt, la nord de oraşul Drăgăşani, se află comuna Prundeni, atestată în 1548, când Mircea Ciobanul întărea lui Tudor, fiul lui Fârtat, ocinele din Prundul şi Călina şi în 1570, într-un act emis de Alexandru Vodă. Ca şi alte aşezări din judeţ, se caracterizează printr-un număr mare de locuitori, o stare economică bună şi numai puţin de cinci parohii răspândite în patru sate. La iniţiativa preotului Barbu Rădulescu şi a soţiei sale Ana, credincioşii din fostul sat Tătăroaia(azi Prundeni) au zidit între 1884-1895 biserica parohială cu hramul Sfinţii Arhangheli, o construcţie de dimensiuni medii, cu ziduri de cărămidă şi fundaţia din bolovani legaţi cu mortar, pridvor închis şi arcade aşezate pe patru stâlpi. Pictura din interior se păstrează în condiţii relativ bune, scenele fiind concepute sub forma unor tablouri mari. Prima consolidare datează din 1924, când s-a legat cu drugi de fier, pentru a opri crăpăturile produse din pricina cutremurului, osârduitor fiind Alexandru Rădulescu. Mai târziu, fundaţia, adusă în starea actuală între anii 1953-1954 de preotul Dumitru Rădulescu, cu vremea, s-a deteriorat, fiind supusă unor ample restaurări, în 1975, 1984 şi 2002. Din 1974, pe seama parohiei a fost numit Grigore Dumitrescu.

Biserica Calina cu hramul Sf. Nicolae
Este un monument elegant şi bine proporţionat, tradiţional, în plan triconc, cu altar, naos, pronaos şi pridvor, mai scund decât restul locaşului, cu spaţii vitrate de mari dimensiuni. Menţionăm că între pronaos şi naos sunt două semicoloane, iar altarul este flancat de proscomidiar şi diaconicon, în forma unor nişe de dimensiuni reduse. Cât priveşte pictura, executată în ulei, îmbină în stil elegant elemente neoclasice şi bizantine. Dacă meşterul construcţiei a fost Vittorio Basseli, numele primului pictor nu se cunoaşte.

Vizita la Podgoria Dealul Oltului

Lacul de acumulare Hidroenergetica Dragasani

© turism Prundeni 2012   Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro