Regiunea
Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1
Resurse naturale

Județul Vâlcea prin însăși așezarea sa geografică dispune de importante resurse naturale.


Munții cu vaste păduri de conifere și foioase unde trăiesc urși, capre negre, cerbi, căprioare. De asemenea pășuni alpine unde oieritul este ocupația ancestrală a oamenilor locului.


Către dealuri, plantațiile pomicole oferă fructe: mere, pere, prune, nuci, cireși, vișini. Din prelucrarea prunelor, în județ se produce țuica de Horezu și țuica de Vâlcea. Tot pe dealuri, mai spre sudul județului, se cultivă vița de vie din care se produc vinurile de Drăgășani.


Spre granița de sud a județului, câmpia asigură terenuri fertile practicării agriculturii, cultivându-se cerealele (grâu, secară, porumb) sau culturi tehnice.


Bogăția județului Vâlcea este întregită de importante resurse minerale, importante atât pentru economia județului cât și pentru economia națională. De la Cataracterele Lotrului, lângă Voineasa, se exploatează mică, pegmatite de cuarț și fedspat, calcar de la cariera Bistrița din comuna Costești, sare (clorură de natriu) de la Ocnele Mari, cărbune brun de la BerbeștiAlunuCopăceni, țiței și gaze naturale de la BăbeniMădulariFăurești, izvoare de ape minerale de la CălimăneștiBăile OlăneștiBăile Govora.


Resurse naturale : păduri, păşuni, teren arabil, luciu apa, cariere piatră, sare, cărbune, petrol (ţiţei), gaz de sonda,  granit, calcar, nisip;


Silvicultură: Păduri de molid, brad şi pin, păduri amestecate de fag cu răşinoase (brad şi molid), păduri de fag, paltin, frasin, ulm, gorun, stejar; 

 


 

© turism Prundeni 2012   Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro