Mănăstiri
Mănăstirea Dintr-un Lemn
Traseu

Acces: DN 64 Rm. Vâlcea -Drăgăşani 18 km, dreapta la Băbeni pe DJ 646 2,5 km Frânceşti, dreapta DJ 646 3,5 km, dreapta în Dezrobiţi - Moşteni spre Balutoaia, pe DJ646c, 2 km; la 12 km de gara Băbeni şi la 3 km de mânăstirea ,,Dintr-un Lemn".

Fara tarif
Program : Zilnic

Viaţa monahală: Maici, cu viaţă de obşte. 

Stareţă: Stavrofora Emanuela Oprea. 

Telefon: 0250/762756; 0740/527612; 0767/927171. 

Hram: „Naşterea Maicii Domnului" (8 sept.).

Istoric: Potrivit tradiţiei, a luat fiinţă în primele decenii ale sec. al XVI - lea, prin  construirea  unei  bisericuţe de  lemn  pe locul  şi din lemnul unui singur stejar,  în scorbura  căruia s-a  găsit o icoană  a Maicii  Domnului.  De  aici, aşezarea   monahală   poartă  denumirea  de  „Mănăstirea  Dintr-un  Lemn".   Tradiţia  mănăstirii  este consemnată şi de diaconul  Paul de Alep, care între

anii 1653 - 1658  călătoreşte  în Ţările  Române,  însoţindu-l  pe Patriarhul Macarie al  Antiohiei,  de Mitropolitul  Ungrovlahiei  Neofil  Cretanul  la 29 iulie 1745 şi de  poetul Grigore Alexandrescu în 1842. Biserica de piatră a 

fost construită în anii 1640 de domnitorul  Matei Basarab (1632 - 1654) şi restaurată  în  1715  de  domnitorul  Ştefan  Cantacuzino  (1714 - 1716) şi soţia sa  Păuna,  care i-a adăugat şi  un pridvor  care s-a  prăbuşit  în 1926. 

   Între anii 1938 - 1940, Ministerul  Aerului şi  Marinei,  face o  restaurare, ansamblul  monahal  devenind  în  mod  simbolic  Altar  de închinare pentru aviatori  şi  marinari.  Se  păstrează  două   policandre  dăruite  de  Şerban Cantacuzino  (1678 - 1688)  şi doamna  Marica  Brâncoveanu, trei icoane împărăteşti şi 36 de icoane  pictate deGheorghe  Gherontie,  zugravul de la Hurezi. 

Monument istoric. 

Icoană făcătoare de minuni: Icoana Maicii Domnului cu Pruncul.

 

© turism Prundeni 2012   Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro