Mănăstiri
Mănăstirea Govora
Traseu

Acces: DN7/E81 Rm. Vâlcea -Sibiu, (8 km) stânga in comuna Lunca, Gura Văii, dreapta în Muereasca (1 km).

Fara tarif
Program : Zilnic

Viaţa monahală: Maici, cu viaţă de obşte. 

Stareţă: Stavrofora Heruvima Covaci. 

Telefon: 0250/770342. 

Hram: „Adormirea Maicii Domnului" (15 aug.).

Istoric: Este  ridicată pentru  prima dată în sec. XIV - XV, sub domnia lui 

Vlad Dracul (1436 - 1447), dar în 1440 a fost  pustiită de boierul Albu cel Mare,  în  perioada  domniei  lui Vlad  Ţepeş  (1448, 1455 - 1462, 1476). Este refăcută  între anii 1492 - 1496 de domnitorii  Vlad Călugărul (1481 - 1495) şi Radu cel Mare (1495 - 1508).  În  această  perioadă, Mănăstirea Govora ajunge una dintre cele mai bogate, fiind populată de călugări  cărtu-

rari. 

   Între anii 1640 - 1645,  domnitorul  Matei  Basarab (1632 - 1654), face 

o reparaţie totală a mănăstirii şi instalează o tiparniţă dăruită de Mitropolitul Petru  Movilă de  la Kiev. 

   În 1640, la Mănăstirea  Govora se tipăreşte  „Pravila de la Govora", cea 

mai  veche  culegere  de legi,  atât bisericeşti,  cât şi laice.  Este renovată şi extinsă  între  anii   1710 - 1711  de  domnitorul  Constantin  Brâncoveanu (1688 - 1714), când i se adaugă  clopotniţa şi  clădirile de pe latura stângă 

şi de nord,  prin ieromonahul  Paisie, stareţul  mănăstirii. Pictura realizată în frescă în stil brâncovenesc  este realizată între anii 1711 - 1712 de zugravii aparţinând şcolii de la Hurezi. 

   În anul 1775, s-a construit trapeza. Tâmpla  bisericii  este din lemn de tei 

aurit  cu frumoase  motive de  mare valoare  artistică. În  pridvor, deasupra uşilor de la intrare  în biserică, se află  pictura „Maica  Domnului cu Aripi şi 

cu Sfânt Acoperământ", unică  în ţară,  dar şi în  lume.  Realizarea picturii a avut la bază rândurile scrise în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, cap. 12, pct. 14  „Şi  femeii  (nr. Maica Domnului)  i  s-au  dat  cele  două  aripi  ale marelui  vultur, ca să  zboare  în  pustie...". Maica  Domnului îi ajută  pe cei care îi cer ajutorul. Restaurată între anii 1958 - 1969, ansamblul Mănăstirii Govora a suferit  deteriorări în urma  cutremurelor  din 1977 şi 1986.  Este restaurată  parţial  între anii 1986 - 1988,  ultimele  lucrări  realizându-se în perioada 2001 - 2005. 

Monument istoric. 

   La  Editura Fortuna  se află în  pregătire  retipărirea,  în ediţie  critică  a Pravilei  de  la  Govora, care  va  conţine - în  paralel - reproducerea anas-tatică a textului original şi transcrierea modernă a acestuia.

 

© turism Prundeni 2012   Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro