Mănăstiri
Biserica Sfinţii Voievozi
Traseu

DN 64 Caracal – Rm Vâlcea, km 75, stânga strada Filipeşti, stânga strada Bogna

Fara tarif
Program : Zilnic

Biserica Sfinţii Voievozi (Biserica Adormirea Maicii Domnului), din satul Bărbuceni, comuna Prundeni, judeţul Vâlcea, este aşezată în mijlocul satului Bărbuceni, de pe Valea Oltului, la 10 km Nord de municipiul Drăgăşani, sat străbătut de DN 64, Piatra Olt-Sibiu. Existenţa satului este menţionată prima dată în documente pe la 1583. Biserica este monument istoric şi datează din anul 1815. Sunt indicii că actuala biserică a fost zidită pe locul alteia mai vechi, despre care nu există date. Actuala biserică a fost zidită în 1815, din cărămidă şi acoperită cu şindrilă, iar mai târziu cu tablă, având ca ctitor pe proprietarul satului Barbu Karagic, “care murind, biserica fiind pe roşu, zugrăveala şi împodobirea a fost continuată de soţia sa Stanca cu fii săi Barbu şi Mihalache”. Biserica este zidită în formă de corabie şi este alcătuită din pridvor deschis, pronaos, naos fără abside, altar şi două turle. Pictura este frescă, în praf de tempera, stilul fiind bizantin. La exterior, la jumătatea înalţimii, biserica prezintă de jur imprejur un brâu ornamental dublu, în forma dinţilor de ferastrau. De la înălţimea brâului până la acoperiş sunt pictaţi proorocii Vechiului Testament.

—  Deasupra uşii de la intrare, din tinda bisericii este fixată pisania cu urmatorul cuprins:” Cu ajutorul Sfiintei şi de viaţă făcătoarei troiţe, ziditu-sa acestă sfântă şi dumnezeiască biserică, unde se prăsnuieşte hramul: Adormirea Precistei şi al Sfântului Nicolae împreună şi al Sfântului Ioan Botezătorul. Din temelie s-au zidit de dumnealui coconul Barbu Karagic împreună cu soţia dumnealui Coana Stanca. S-au zidit în anul 1815, răposind dumnealui, au ramas Cocoana Stanca Karagioaica, soţia răposatului, cu fii dumnealor, coconu Barbu, coconu Mihalache, de au îmfrumuseţat-o cu zugrăveală, după cum se vede şi s-au săvârşit în anii 1832. Zugravi: Matei, Naie fiu, Tudorache ucenic. Fericiţi săracilor că a voastră este împărăţia cerurilor”.

 

© turism Prundeni 2012   Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro