Mănăstiri
Schitul Ostrov
Traseu

Acces: din Călimăneşti, în dreptul hotelului Central, dreapta peste pod, pe insulă; amplasat pe o insulă a lacului de acumulare al hidrocentralei Călimăneşti de pe râul Olt, fiind legat de staţiunea balneo-climaterică Călimăneşti-Căciulata printr-un pod, la o distanţă de 5 km de la halta C.F.R. Călimăneşti-Jiblea.

Fara tarif
Program : Zilnic

 

Viaţa monahală: Maici, cu viaţă de obşte. 

Stareţă: Monahia Mariami Tunza. 

Telefon: 0250/750244; 0744/219010. 

Hram: „Naşterea Maicii Domnului" (8 sept.).

Istoric: Biserica  este  rezidită  între anii 1520 - 1521 pe locul unei biserici 

mai  vechi  din  sec. XIV,   fiind  ctitorie  a  domnitorului  Neagoe  Basarab (1512 - 1521) şi  soţia sa,  doamna  Despina.  Aici  s-a  călugărit Doamna Despina,  după moartea  soţului său Neagoe  Basarab şi a  fiului  Teodosie. Este pictată între anii 1752 - 1760. 

   În  deceniul  şase al  secolului al  XIX - lea  era  stareţă maica Maximilia, sora lui Ion C. Brătianu. Restaurări  au avut  loc în anii 1940, 1956 - 1957, 1962 - 1963.  Cu ocazia  efectuării  lucrărilor  hidroenergetice  de  pe  Olt, schitul a fost înălţat cu aproximativ 5 m (1983 - 1984). 

Icoană făcătoare de minuni: Icoana Maicii Domnului Hodighitria, restau-

rată în 1791 de Ioan Zugravul.

 

 

 

 

 

 

© turism Prundeni 2012   Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro