Mănăstiri
Mănăstirea Arnota
Traseu

Acces: DN 67 Rm. Vâlcea-Tg. Jiu, la km 37 dreapta pe DJ 646,7 dreapta înainte de Mănăstirea Bistriţa, 5 km drum şerpuit prin cariera de calcar; mai există şi o potecă mai directă la numai 3 kilometri, dar foarte greu accesibilă pe ploaie sau pe zăpadă.

Fara tarif
Program : Zilnic

Viaţa monahală: Maici, cu viaţă de obşte. 

Stareţă: Stavrofora Ambrozia Rucăreanu. 

Telefon: 0745/075225. 

Hram: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" (8 nov.). 

Istoric: Ctitorie  între 1633 - 1634 a domnitorului  Matei Basarab (1632 - 1654) şi Elina Doamna pe temelia unei biserici mai vechi. Tradiţia ne spune 

că  Matei  Basarab a zidit  mănăstirea  aici, deoarece  înainte  de a fi domn, fiind urmărit de turci după o bătălie pierdută a găsit  scăpare ascunzându-se 

în rogozul unui mic lac din aceste locuri. Între anii  1705 - 1706, domnitorul Constantin  Brâncoveanu  (1688 - 1714) îi  adaugă  pridvorul cu turlă, care 

este pictat în stil brâncovenesc, reconstruieşte catapeteasma din lemn de tei aurit, o  adevărată  operă de artă  sculpturală  în stil  brâncovenesc,  repară pictura,   fără  a  fi   afectată   cea  originală,  este  executată   uşa  bisericii, sculptată în lemn de castan, care se păstrează şi astăzi. 

   Între anii 1852 - 1856,  domnitorul  Barbu  Ştirbei (1849 - 1856) restau-

rează  întreg  ansamblul  arhitectonic  în  stil  neogotic,  renovează  biserica, dărâmă chiliile vechi din timpul lui Matei Basarab şi ridică alte clădiri. 

   În anul 1934 s-au  mai  zidit  unele  chilii  existente şi astăzi,  într-una fiind amenajat un muzeu. 

   Între  anii  1954 - 1958  a  fost  consolidat  întregul  aşezământ  monahal. Până în anul 1999  funcţionează ca mănăstire de călugări, după care devine mănăstire de maici. 

   În  pronaosul  bisericii  se află  mormântul  lui Matei  Basarab,  mort  la 9 aprilie 1954, îngropat mai întâi la Târgovişte, după care osemintele voievo-

dului au fost strămutate în biserica de la  Arnota în 1658, alături de cele ale vornicului Danciu, tatăl său. 

Monument istoric. 

 

© turism Prundeni 2012   Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro