Mănăstiri
Mănăstirea Hurezi
Traseu

Acces: DN 64 Rm. Vâlcea -Drăgăşani 18 km, dreapta la Băbeni pe DJ 646 2,5 km Frânceşti, dreapta DJ 646 6 km.

Fara tarif
Program : Zilnic

Viaţa monahală: Maici, cu viaţă de obşte. 

Stareţă: Monahia Marina Comăniciu. 

Telefon: 0250/860071; 0745/918086.

Hram: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" (21 mai), „Sfinţii Martiri Brâncoveni" (16 aug.). 

Istoric:  Este cea  mai de seamă  ctitorie a domnitorului  martir  Constantin Brâncoveanu  (1688 - 1714) şi cel mai reprezentativ complex de arhitectu-

ră în stil brâncovenesc. Lucrările  începute în anul 1690 sub  supravegherea marelui  stolnic  Pârvu  Cantacuzino,  care  decedând  în  1691,  i-a  urmat marele armaş Cernica Ştirbei,  sunt  terminate în 1697. Incinta  exterioară a mănăstirii  este  delimitată  de ziduri  fortificate din  cărămidă  şi  cuprinde o clădire cu etaj  aflată în partea  dreaptă de la intrare.  Din incinta exterioară intrăm în  incinta centrală  pe sub o boltă,  deasupra  căreia se înalţă  turnul clopotniţei, care  adăposteşte  patru  clopote  mari, care au o greutate între 300  şi  1000 kg.  În  biserica  mare din incinta  centrală,  în  pronaos  sunt pictate chipurile familiilor Brâncoveanu şi Cantacuzino. Foişorul egumenului Dionisie  Bălăcescu,  ridicat  între anii 1752 - 1753 de pietrarul Iosif este o adevărată podoabă  arhitecturală care încântă  privirea vizitatorilor. Până în 1872 a funcţionat ca mănăstire  de călugări, după care devine mănăstire de maici. Pronaosul bisericii mari adăposteşte  mormântul pe care voievodul şi  

l-a pregătit în timpul vieţii, dar care a rămas gol, deoarece în urma  martiriu-

lui din 1714,  osemintele  lui au  fost  aduse pe ascuns  în ţară  şi  îngropate  

la Biserica „Sfântul Gheorghe cel Nou" din Bucureşti. 

   În anul 1993,  aşezământul  monahal este  înscris în  Patrimoniul  Cultural Mondial. 

Monument istoric.    

 

Ca schituri subordonate Mănăstirii Hurezi, găsim în apropiere: 

 

1. Schitul „Sfinţii Apostoli",  schit  de maici, cu  viaţă  de obşte, situat la 500 m N de Mănăstirea  Hurezi,  ctitorie a arhimandritului  Ioan, egumenul Mănăstirii   Hurezi   în  1698    cu   sprijinul   financiar   al   lui   Constantin Brâncoveanu. Monument istoric. 

 

2. Schitul „Sfântul Ştefan", schit  de maici,  cu viaţă  de obşte,  situat  la 

1 km  V  de  Mănăstirea  Hurezi,  ctitorie  a  lui Ştefan,  fiul  lui  Constantin Brâncoveanu, în 1703. 

Monument istoric.

 

© turism Prundeni 2012   Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro