Mănăstiri
Mănăstirea Cornetu
Traseu

DN7/E81 Rm. Vâlcea -Sibiu, km 41; în satul Călineşti, oraş Brezoi, la 2 km de gara Cornet, pe linia ferată Rm.Vâlcea–Sibiu.

Fara tarif
Program : Zilnic

Viaţa monahală: Obşte cu trei vieţuitoare.

Stareţ: Arhimandrit Vartolomeu Androni (temporar).  

Telefon: 0250/778768; 0721/820282. 

Hram: „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul" (29 aug.). 

Istoric: Este  ctitorie în  august 1666,  a  vel  vornicului Mareş  Bejescu  şi soţia  sa Maria,  în timpul  voievodului  Radu  Leon  (1664 - 1669).  După unele informaţii  este posibil ca în 1666 să fi fost numai reparat, acesta ar fi existat  încă  de  la 1511 sub denumirea  de  „Schitul  Pometul"  cu  hramul „Naşterea Maicii Domnului".  În anul 1761 este  pictat  în frescă de pictorii Radu, Mihail şi Iordache, pe cheltuiala jupânului căpitan Alexe Lovişte. 

   În 1808,  schitul  este  distrus de  un  incendiu,  fiind  refăcut şi zugrăvit în 1835.  Pictura din pronaos şi  naos  este  făcută în  anul  1835,  de stareţul Irinarh,  care era  şi zugrav,  când şi-a  pictat  portretul în partea de nord  a pronaosului.  În 1864,  schitul a fost  secularizat, iar toată averea a trecut în patrimoniul  Eforiei  Spitalelor  Civile  Bucureşti,  care s-a  îngrijit  de între-ţinerea  şi  salarizarea  personalului.  La  stăruinţa   protosinghelului  Diogen Stroiescu,  responabilul schitului, în 1889 s-a pictat  catapeteasma pe chel-tuiala Eforiei Spitalelor Civile. Odată  cu construirea căii ferate şi a tunelului care trece pe sub porţile  bisericii,  au fost  demolate  vechile  chilii, în locul cărora s-a  construit  clădirea  cu  etaj. Din  clădirile vechi au mai rămas un foişor, zidurile turnului de apărare de la nord şi est de biserică. 

   Între 1916 - 1918,  în timpul  Primului  Război Mondial au fost dărâmate cupola şi o parte din altar, care au fost refăcute între anii 1923 - 1925. 

   În  anul 1924 a luat  fiinţă din  nou ca schit,  prin stăruinţa  egumenului de atunci  al  Mănăstirii  Cozia,  arhimandritul Efrem Enăchescu, când au venit 

aici trei monahi, care au făcut regulat serviciul divin de zi şi noapte. 

   În 1948,  schitul  trece sub  jurisdicţia  Episcopiei Râmnicului şi Argeşului. 

   În 1960, au loc restaurări de către Direcţia Monumentelor Istorice, când 

s-au   făcut  acoperişuri  noi  la  întregul  complex,  a  fost  consolidat  zidul împrejmuitor şi s-au făcut porţi  de stejar.  Între anii 1990 - 2000, s-a con-solidat biserica, a fost restaurată pictura, s-a construit gospodăria anexă. 

 

© turism Prundeni 2012   Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro